Çocuk Ortopedi

Çocuk ortopedisi; bebek, çocuk ve ergenlerde rastlanan tüm iskelet kas sistemi hastalıklarının tanı tedavisiyle ve bu hastalıkların ileri yaşlara taşınabilen problemleriyle ilgilenen, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dali’nin bir alt dalıdır. İskelet kas sistemi açısından doğumdan ergenlik evresine değin vücut gelişim süreci belirgin bir şekilde sürdüğü için bu dönemlerde rastlanan ortopedik sorunlar yetişkinlere kıyasla fark tanı ve tedavi yöntemleri gerektirir.

Travma Cerrahisi

Çoğunlukla ciddi sonuçlar yaratan, derin kas yaralanmaları, kemik kırılmaları, uzuv kopması organ yaralanması gibi vücutta ciddi hasar oluşturan fiziksel yaralanmalara travma denir. Ortopedi ve travmatoloji uzmanlığı, kırıklar, uzuv kopmalan gibi kas-iskelet sistemiyle ilişkili travmaların tanı ve tedavisiyle özel olarak ilgilenir.

Protez Cerrahisi

Protez; travma, tümör vb. sebeplerle kaybedilen vücut uzuvlan yerine, bu uzuvları taklit emek üzere geliştirilen aytların genel adıdır.
Travma, tümör oluşumları, kangren ve benzeri durumlar sonrası vücut sağlığını korumak amacıyla hasar gören organin vücuttan çıkarılması gerekebilir. Böyle durumlarda, çıkarılan organın şekil ve işlevini taklit eden protezler, ilgili organin yerine uygun yöntem, araç ve gereçler kullanılarak takılır.

El Cerrahisi

El, yüksek hareket kabiliyetinden ve eklem sayısından da anlaşılacağı üzere kompleks yapıya sahip bir uzuvdur. Bu yüksek hareket kabiliyeti elin kusursuz iskelet sistemi ve bu sistem üzerinde bulunan adale ve tendon sistemleri sayesindedir. Aynica elin sahip olduğu esnekliğini ve işlevsel kuvvetini sağlayan yapı ise var olan mükemmel kan dolaşımı ve kusursuz sinir sistemi ağı sayesindedir.

Artroskopik Cerrahi

Artroskopi (Artros[eklem] ve skopi [gözlemek] anlamına gelen köklerden türetilmiştir.), eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanan, açılan kesiden Artroskopi adı verilen ince bir alete yerleştirilmiş küçük bir lens ve aydınlatma sistemi sayesinde eklemlerin iç kısmını 6-10 kat büyüterek ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan cerrahi bir yöntemdir.

Ayak ve Ayak Bileği Cerrahi

Erişkin ve çocukluk çağı ayak ve ayak bileği eklemi bozukluklarının tedavisini uygular. Ayak ve ayak bileği bozuklukları toplumda oldukça sıktır. Vücudumuzun yer ile temasını sağlayan bölge olması itibariyle ayak ve ayak bileğindeki rahatsızlıklar vücudun diğer kısımlarını da etkiler. Özellikle günlük yaşamda belirgin kısıtlanmalar oluşur. Travmatik, doğuştan gelen veya edinilmiş ayak ve ayak bileği rahatsızlıklarının tedavisi ayak ve ayak bileği cerrahisi uzmanlarınca yapılır.

Superior health care for everyone

In all areas of care, we put emphasis not only on the professional health care, but also for psychosomatics which is very important for life. We can also offer physiotherapy, massages, pilates exercises and other services.

 

Uzmanlıklar

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Merhaba dünya!

WordPress’e hoş geldiniz. Bu sizin ilk yazınız. Bu yazıyı düzenleyin ya da silin. Sonra yazmaya başlayın!

Antibiotics May Impact Cancer Treatment Efficacy

image

Antibiotics, also called antibacterials, are a type of antimicrobial drug used in the treatment and prevention of bacterial infections. They may either kill or inhibit the growth of bacteria. A limited number of antibiotics also possess antiprotozoal activity.

Gene Therapy Could ‘Turn Off’ Severe Allergies

image

In medicine, gene therapy (also called human gene transfer) is the therapeutic delivery of nucleic acid into a patient's cells as a drug to treat disease. Gene therapy is defined by the precision of the procedure and the intention of direct therapeutic effects.

Order to the Doctor

  We Offer These Additional Services:

  CHOOSE THE BEST ADDITIONAL SERVICES FOR YOU
  • Vaccination schedule before traveling abroad
  • Regular check-ups of your workplaces
  • First aid training
  • Disabled customers
  • Childhood Vaccinations and Immunisations
  • Health fairs
  • Out of Hours Services