Artroskopik Cerrahi

Artroskopi (Artros[eklem] ve skopi [gözlemek] anlamına gelen köklerden türetilmiştir.), eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde uygulanan, açılan kesiden Artroskopi adı verilen ince bir alete yerleştirilmiş küçük bir lens ve aydınlatma sistemi sayesinde eklemlerin iç kısmını 6-10 kat büyüterek ayrıntılı şekilde görüntülenmesine olanak sağlayan cerrahi bir yöntemdir.

Artroskopi diğer cerrahi yöntemlere göre daha kısa bir zaman içerisinde uygulanabilir, daha ayrıntılı veriler elde edilmesini sağlayabilir ve bu verileri dijital olarak kaydedebilir. Açık cerrahiyle izlenemeyen eklemler de Artroskopi ile görüntülenerek tanı ve tedavileri gerçekleştirilebilir. Sağladığı kolaylık nedeniyle günümüzde en sık kullanılan cerrahi işlemlerden biridir.

Artroskopik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

 • Küçük kesilerden yapıldığı için, sağlam dokulara minimum zarar verilir.
 • Hastaların ameliyat sonrası ağrı, açık cerrahi girişimlere göre çok daha azdır.
 • İyileşme ve gündelik hayata dönüş süresi çok daha kısadır. Profesyonel sporcular açısısından bu durum çok değerlidir.
 • Yeterli fiziki egzersizler ile eklemde hareket kısıtlılığı riski açık girişimlere göre yok denecek kadar azdır.
 • Enfeksiyon, trombofilebit gibi riskler oldukça azdır.
 • İyileşme süresi daha kısa ve rahattır.

Artroskopik Cerrahi Yöntemi Nasil Uygulanır?

 • Artroskopik uygulamalar için uygun hastane, ameliyathane ve anestezi olanakları gerekir. Sıklıkla spinal anestezi uygulanır.
 • Eklem içerisine girebilmek için 0,5 cm boyunda bir kesi yapılır. Vaka durumuna göre birkaç kesi daha gerekebilir.
 • Cerrahi uygulamada kullanılacak aletlerin ekleme ulaşması için ikinci bir kesi yapılır.
 • Cerrahi müdahaleler artroskoptan alınan görüntülerin monitörden takibi ile gerçekleştirilir.
 • Artroskopik girişim sonrası ağrılar için genellikle basit ağrı kesiciler yeterlidir.
 • Hastanede kalış süresi uygulama türüne göre bir-iki gün arası değişir. Çapraz bağ ve diz kapağı çıkığı hastaları dışında genel yatış süresi bir gündür.

Artroskopi ile Tedavi Edilebilen Eklem Hastalıkları

Diz Ekleminde

 • Yırtık menüsküs parçalarının çıkarılması
 • Bazı menüsküs yırtıklarının dikilmesi
 • On ve arka çapraz bağ tamirleri
 • Erken dönemde kireçlenme tedavisi
 • Diz eklemini ilgilendiren kırıkların tedavisi
 • Kıkırdak nakilleri
 • Patella (diz kapağı) ekseninin düzeltilmesi
 • Diz kapağı çıkıklarının tedavisi
 • Eklem iltihaplarının boşaltılması
 • Sinovektomi (Hastalıklı eklem zarının çıkartılması)
 • Kaza veya hastalık sonrası meydana gelen hareket kısıtlılıklarının açılması.
 • Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması
 • Eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması

Omuzda

 • Kas sıkışması ve tekrarlayan omuz çıkıklarının tedavisi
 • Kıkırdak ve kas krişi hastalıkları
 • Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi
 • Romatizmal hastalıklarda sinevektomi
 • Omuz hareket kısıtlılıklarının açılması
 • Eklem içi serbest cisimlerin çıkartılması

Ayak Bileğinde

 • Eklem içi kırıklar, osteokondritisler
 • Meniskold lezyonlar (tekrarlayan burkulmalar sonrası meydana gelen doku sıkışmaları)
 • Osteoartrit (kireçlenme) tedavisi
 • Romatizmal hastalıkların tedavisi

El Bileğinde

 • Eklem içi kırıkların tedavisi
 • Sinir sıkışmalarının gevşetilmesi
 • Bilek kemikleri arasındaki bağ yırtıklarının tedavisi
 • Eklem kıkırdağı harabiyetlerin tedavisi
 • Eklem içindeki özel kıkırdak yastıkçığının düzeltilmesi

Dirsekte

 • Osteokondritislerin tedavisi
 • Serbest cisimlerin çıkarılması
 • Hareketi engelleyen kemik çıkıntılarının törpülenmesi
 • Romatizmal hastalıklarda sinevektomi
 • Eklem içi iyi huylu tümör ve kistlerin çıkartılması

Diploma ve Sertifikalar

Uzmanlıklar